Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

ĐƠN VỊ XÃ BỘC NHIÊU THAM DỰ LIÊN HOAN VĂN HÓA VĂN NGHỆ DÂN GIAN HUYỆN ĐỊNH HÓA NĂM 2022

Căn cứ kế hoạch số 119/KH-UBND, ngày 22 tháng 4 năm 2022 của UBND huyện về việc Tổ chức Liên hoan Văn hóa văn nghệ dân gian huyện Định Hóa năm 2022. UBND xã Bộc Nhiêu thành lập đội văn nghệ gồm...

ĐẠI HỘI CỰU CHIẾN BINH XÃ BỘC NHIÊU NHIỆM KỲ 2022 - 2027

Ngày 18/5, Hội cựu chiến binh xã Bộc Nhiêu tổ chức đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, tìm ra những nguyên...

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

Sáng ngày 12/5 Trường tiểu học xã Bộc Nhiêu tổ chức Ngày hội trải nghiệm và đón học sinh Mầm non xã Bộc Nhiêu thăm quan trường Tiểu học. Nội dung buổi...

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

Sáng ngày 12/5 Trường tiểu học xã Bộc Nhiêu tổ chức Ngày hội trải nghiệm và đón học sinh Mầm non xã Bộc Nhiêu thăm quan trường Tiểu học. Nội dung buổi...

Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong lĩnh vực đăng ký, quản lý cư...

Cung cấp các dịch vụ công trực tuyến là nội dung quan trọng trong tiến trình đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số; tạo điều...

HOẠT ĐỘNG CỦA XÃ BỘC NHIÊU

Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong lĩnh vực đăng ký, quản lý cư...

Cung cấp các dịch vụ công trực tuyến là nội dung quan trọng trong tiến trình đẩy mạnh cải cách...

Tấm gương làm kinh tế giỏi Lưu Viết Long

Hưởng ứng phong trào thanh niên khởi nghiệp, thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Định Hóa,...

ĐẠI HỘI ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH XÃ BỘC NHIÊU, BẦU BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN XÃ NHIỆM KỲ 2022 - 2027

Ngày 18/4/2022 được sự nhất trí của huyện Đoàn Định Hóa và Đảng ủy xã Bộc Nhiêu, Đoàn xã Bộc...

Thống kê truy cập

Đang truy cập:6698

Tổng truy cập: 1247196