Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Địa lý
Xã Bộc Nhiêu nằm ở phía nam huyện Định Hóa, có vị trí địa lý:

Phía đông giáp huyện Phú Lương và xã Phú Tiến
Phía tây giáp xã Bình Thành và xã Sơn Phú
Phía nam giáp huyện Đại Từ
Phía bắc giáp xã Trung Hội và xã Trung Lương.
Xã Bộc Nhiêu có diện tích 26,02 km2, dân số năm 2017 là 4.344 người, mật độ dân số đạt 167 người/km2, có 10 dân tộc cùng chung sống (Kinh, Tày, Nùng, Cao Lan, San Chí, Mông, Mường, Hoa, Dáy, Dao), trong đó dân tộc Tày chiếm 60,2%, dân tộc kinh chiếm 39%, còn lại là các dân tộc khác.[2]

Xã có tuyến đường liên xã Bộc Nhiêu - Bình Thành - Phú Tiến chạy qua địa bàn.

Thống kê truy cập

Đang truy cập:7645

Tổng truy cập: 1247092