Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

1. Đảng ủy:

- Tổng số Đảng viên 323 đồng chí
- Ban chấp hành Đảng bộ gồm 13 đồng chí
- Ban thường vụ gồm 03 đồng chí

1. Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND
Họ và tên: Nguyễn Văn Thiện
Sinh ngày:  10/7/1964                           
Chức vụ: Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 02803579008
Email:  bithudubn@gmail.com

 

 

 

 

2. Phó Bí thư TT
Họ và tên: Ma Văn Tâm
Năm sinh: 1972         
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 02803579008
Email: tammv1972@gmail.com

 

 

 

 

3. Phó BT Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã
Họ và tên: Lê Đình Ngà
Năm sinh: 1974
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp      
 Email: anhngabn@gmail.com.vn

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập:6556

Tổng truy cập: 1247043