Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Sơ đồ bộ máy UBND :

Chủ tịch

                                                                          

Họ tên: Lê Đình Ngà

Email : ngald.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

Ngày sinh : 01/6/197

Số điện thoại : '0963925899

Lĩnh vực phuc trách : Nội vụ, GDĐT, GTVT, Dân tộc, LĐTB-XH, Văn hóa, TDTT,Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

 

Phó chủ tịch

                                                                

Họ tên : Nguyễn Văn Hiếu

Email : hieunv.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

Ngày sinh : 19/8/1984

Số điện thoại : 0963435384

Lĩnh vực phụ trách : Tư pháp, công thương, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài nguyên và môi trường

 

Tư pháp 

                          

Họ tên : Nguyễn Xuân Trường

Email : truongnx.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

Ngày sinh : 1/8/1964

Số điện thoại : 0389501864

Lĩnh vực phụ trách :Tư pháp - hộ tịch

 

Văn Phòng - Thống kê

                           

Họ tên : Đường Ngọc Duy

Email : duydn.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

Ngày Sinh : 13/11/1988

Số điện thoại: 0983430410

Lĩnh vực phụ trách : Nội vụ - Thi Đua khen thưởng

 

 

Họ tên : Lê Đình Nguyên

Email :  nguyenld.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

Ngày sinh : 9/9/1993

Số điện thoại : 0986658670

Lĩnh vực phụ trách : Dân tộc

Văn Hoá - Xã Hội  
                                    

Họ tên : Nguyễn Văn Duy

Email : nguyenduyvh72@gmail.com

Ngày sinh : 20/03/1972

Số điện thoại: 01662819869

Lĩnh vực phụ trách :Giáo dục và đào tạo, TTTT, Lao động TBXH

Địa chính - Xây dựng

                              

Họ tên : Trần Văn Quang

Email :  quangtv.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

Ngày sinh : 1986

Số điện thoại : 0977.750.250

Lĩnh vực phụ trách : Giao thông vận tải, Địa chính - XD

 

 

Họ tên : Bàng Thị Đỗ Quyên

Email :  quanbtdbn.dinhoa@thainguyen.gov.vn

Ngày sinh : 17/07/1978

Số điện thoại : 0389139340

Lĩnh vực phụ trách : Nông nghiệp, Môi Trường

Kế toán - tài chính

                                 

Họ tên : Vi Văn Điền

Email :  dienvv.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

Ngày sinh : 07/051986

Số điện thoại : 0985616818

Lĩnh vực phụ trách : Kế toán trưởng

 

Ban Chỉ Huy Quân sự  
 

Họ tên : Lê Công Hoàn

Email :  hoanlc.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

Ngày sinh : 10/07/1981

Số điện thoại : 0984581856

Lĩnh vực phụ trách : Quân Sự

Trưởng​ Công An  
 

Họ tên : Dương Văn Tuyến

Email :   

Ngày sinh : 1992

Số điện thoại : 0389.955.656

Lĩnh vực phụ trách : Công An

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập:7587

Tổng truy cập: 1247088