Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

1. Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND
Họ và tên: Nguyễn Văn Thiện
Sinh ngày:  10/7/1964                           
Chức vụ: Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 02803579008
Email:  bithudubn@gmail.com

 

 

2. Phó Chủ tịch HĐND xã

Họ và tên: Lê Thị Hiền

Sinh ngày: 15/02/1984

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND xã

Trình độ: Đại Học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại cơ quan: 0986150284

Email: hienlt.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập:6466

Tổng truy cập: 1247186