Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Tập huấn nghiệp vụ cải cách hành chính năm 2018

10-10-2018 08:40

Thực hiện kế hoạch đạo tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức làm công tác cải cách hành chính năm 2018. Ngày 10/10 UBND huyện Định Hóa phối hợp với Sở nội vụ tỉnh tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cải cách hành chính năm 2018 cho các đồng chí là lãnh đạo, chuyên viên các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và các đồng chí là chủ tịch, công chức chuyên môn giải quyết thu thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa thuộc UBND các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Dự khai mạc lớp tập huấn có đ/c Ma Đình Đối, chủ tịch UBND huyện.


Ảnh: Toàn cảnh hội nghị tập huấn

Tham gia lớp tập huấn có trên 90 học viên, trong thời gian 02 ngày các học viên được phổ biến, hướng dẫn thực hiện 06 chuyên đề gồm: Nghiệp vụ cải cách hành chính và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại UBND cấp huyện, cấp xã; Nghiệp vụ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tư pháp – Hộ tịch ở UBND cấp huyện, xã; Nghiệp vụ giải quyết TTHC trong các lĩnh vực chính sách xã ở UBND cấp huyện, cấp xã; Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện thủ tục hành chính..     
   Qua đợt tập huấn lần này, giúp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác cải cách hành chính, công chức bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã nâng cao kiến thức trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, áp dụng vào thực tiễn công việc của cơ quan, đơn vị; góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ về cải cách thể chế, thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả công tác, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, hiện đại hóa hành chính và việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn huyện đạt kết quả cao./.         

Tin và ảnh: Minh Thư Thống kê truy cập

Đang truy cập:1894

Tổng truy cập: 244276