Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Đảng bộ huyện Định Hóa: Hoàn thành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025

22-03-2019 08:14

Đảng bộ huyện Định Hóa vừa thực hiện rà soát xong việc bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025. Nhằm rà soát, bổ sung những cán bộ có triển vọng đưa vào quy hoạch cán bộ của huyện.


Ảnh: BCH Đảng bộ huyện thực hiện bỏ phiếu tín nhiệm với các chức danh lãnh đạo chủ cốt

Đến nay, 46 TCCS Đảng của Đảng bộ huyện Định Hóa đã thực hiện xong công tác rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ trên cơ sở kết quả lấy ý kiến tại các hội nghị theo quy trình của công tác cán bộ, đồng thời căn cứ vào tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng nhân sự theo quy định, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí được giới thiệu quy hoạch vào các chức danh lãnh đạo chủ chốt theo đúng trình tự quy định. Kết quả bỏ phiếu tín nhiệm được thống kê và công bố ngay tại hội nghị… Những đồng chí được trên 50% tổng số phiếu tín nhiệm và đảm bảo cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn theo quy định thì được đưa vào danh sách đề nghị xác nhận bổ sung quy hoạch hoặc đưa vào danh sách bổ sung quy hoạch
Đây là tiền đề, là bước chuẩn bị quan trọng trong việc xây dựng phương án nhân sự Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; đảm bảo tính ổn định, kế thừa và phát triển, từng bước chuẩn hóa cán bộ theo tiêu chuẩn chức danh, cơ cấu cán bộ hợp lý, phù hợp với đặc điểm của địa phương, cơ quan, đơn vị./.

T/h: Quế Chi, Trịnh Sơn (Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thông)


Thống kê truy cập

Đang truy cập:81

Tổng truy cập: 51674