Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

THÔNG BÁO: Lịch tiếp công dân của Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND Trưởng, phó 02 Ban Hội đồng nhân dân 6 tháng cuối năm 2022

02-06-2022 07:00

 

      Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013; Nghị quyết số 759/2014/UBTVQH13 ngày 15/5/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết về hoạt động tiếp công dân của các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

 

Thường trực Hội đồng nhân dân xã thông báo lịch tiếp công dân định kỳ 6 tháng cuối năm 2022 của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, trưởng, phó 02 Ban Hội đồng nhân dân xã Bộc Nhiêu như sau:

 

      Lịch tiếp công dân định kỳ: HĐND xã tiếp công dân vào ngày thứ 5 hàng tuần.

 

      Lịch cụ thể như sau:

 

STT

Ngày, tháng

tiếp công dân

Họ và tên, chức vụ người tiếp công dân

1

Tháng 7/2022

Ông: Nguyễn Văn Thiện- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã.

Ông: Mai Anh Tuân- Trưởng Ban Kinh Tế- Xã hội, HĐND xã

Ông: Lê Đình Huân- Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND xã

2

Tháng 8/2022

Bà: Lê Thị Hiền- Phó Chủ tịch HĐND xã

Ông: Hoàng Văn Tùng- Trưởng Ban Pháp Chế HĐND xã

Ông: Ma Ngọc Oánh- Trưởng Ban KT-XH HĐND xã

3

Tháng 9/2022

Ông: Nguyễn Văn Thiện- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã.

Ông: Mai Anh Tuân- Trưởng Ban Kinh Tế- Xã hội, HĐND xã

Ông: Lê Đình Huân- Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND xã

4

Tháng 10/2022

Bà: Lê Thị Hiền- Phó Chủ tịch HĐND xã

Ông: Hoàng Văn Tùng- Trưởng Ban Pháp Chế HĐND xã

Ông: Ma Ngọc Oánh- Trưởng Ban KT-XH HĐND xã

5

Tháng 11/2022

Ông: Nguyễn Văn Thiện- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã.

Ông: Mai Anh Tuân- Trưởng Ban Kinh Tế- Xã hội, HĐND xã

Ông: Lê Đình Huân- Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND xã

6

Tháng 12/2022

Bà: Lê Thị Hiền- Phó Chủ tịch HĐND xã

Ông: Hoàng Văn Tùng- Trưởng Ban Pháp Chế HĐND xã

Ông: Ma Ngọc Oánh- Trưởng Ban KT-XH HĐND xã

 

      Hội đồng nhân dân xã Bộc Nhiêu trân trọng thông báo cho toàn thể công dân xã được biết và thực hiện.

UBND XÃ BỘC NHIÊU

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 1468886