Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Giao ban UBND huyện quý III, năm 2018

12-09-2018 12:43

Năm 2018, tình hình kinh tế, xã hội của huyện tiếp tục được duy trì và phát triển, một số chỉ tiêu đạt và vượt so với cùng kỳ năm 2017. Sản lượng lương thực có hạt vụ Đông – Xuân đạt trên 24 nghìn tấn, đạt 99,27% kế hoạch; Công tác thủy lợi đảm bảo đủ nước cho sản xuất; Các xã, thị trấn đã chủ động phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi; Công tác bảo vệ và phát triển rừng được quan tâm. 8 tháng đầu năm có 02 xã Phúc Chu và Trung Hội đã đón Bằng công nhận đạt chuẩn NTM; Các xã còn lại đang tích cực xây dựng cơ sở hạ tầng. Giá trị sản xuất CN-TTCN ước 9 tháng năm 2018 đạt 200 tỷ đồng, đạt 76,9% kế hoạch, tăng 17,6% so với cùng kỳ. Thu ngân sách 8 tháng năm 2018 cơ bản đạt yêu cầu, trong đó thu trong cân đối đạt 34,9 tỷ đồng, đạt 77,3% kế hoạch tỉnh giao…Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại hạn chế cần phải khắc phục đó là: Công tác xây dựng cơ bản nhìn chung còn chậm; Công tác quy hoạch xây dựng chưa đồng bộ; Một số khoản thu ngân sách đạt thấp; Công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, đặc biệt tuyến đường Hồ Chí Minh.
Tại hội nghị giao ban, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, đưa ra một số giải pháp, khắc phục khó khăn, hạn chế, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra năm 2018.


Thống kê truy cập

Đang truy cập:4704

Tổng truy cập: 527648