Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Phiên họp thường kỳ tháng 3 HĐND huyện

21-03-2019 11:00

Ngày 21/3 Thường trực HĐND huyện đã tổ chức họp thường kỳ tháng 3 nhằm thảo luận, tham gia ý kiến về kế hoạch giám sát chuyên đề của HĐND huyện và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Nguyễn Khắc Kiên, phó chủ tịch TT HĐND huyện chủ trì phiên họp.


Ảnh: Toàn cảnh Phiên họp thường kỳ HĐND huyện

Phiên họp đã thông qua Dự thảo: Kế hoạch giám sát của thường trực HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2019 với nội dung: Giám sát tiến độ triển khai và kết quả thực hiện Đề án “ Phát triển công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, thương mại, dịch vụ phục vụ du lịch huyện Định Hóa, giai đoạn 2016 – 2020 từ khi được thông qua đến tháng 3/2019; Kế hoạch tổ chức cuộc khảo sát 6 tháng đầu năm của Ban kinh tế - Xã hội, HĐND huyện; Thống nhất dự toán kinh phí chi năm 2019 cho hoạt động của hai Ban HĐND huyện. 
Các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng  góp ý kiến về nội dung dự thảo trên. Thường trực HĐND huyện đã tiếp thu những ý kiến đóng góp, bổ sung hoàn chỉnh để triển khai thực hiện trong thời gian tới./. 

Tin và ảnh: Minh ThưThống kê truy cập

Đang truy cập:1774

Tổng truy cập: 244238