Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Họp BTC đại hội các dân tộc thiểu số huyện Định Hóa lần thứ 3 năm 2019

03-04-2019 07:35

Ngày 03/4, đồng chí Phạm Việt Dũng – Phó chủ tịch UBND huyện – Trưởng Ban tổ chức Đại hội các Dân tộc thiểu số huyện Định Hóa lần thứ 3 năm 2019, đã tổ chức cuộc họp nhằm bàn bạc, thống nhất nội dung và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban tổ chức đại hội.

Ảnh: Đồng chí Phạm Việt Dũng – Phó chủ tịch UBND huyện – Trưởng Ban tổ chức Đại hội các Dân tộc thiểu số huyện 
Định Hóa lần thứ 3 năm 2019 chủ trì cuộc họp

Theo kế hoạch Đại hội các Dân tộc thiểu số huyện Định Hóa lần thứ 3 năm 2019 sẽ được tổ chức vào tháng 5/2019, đây là một sựu kiện chính trị quan trọng của huyện, là dịp để huyện Định Hóa đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội và kết quả thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn huyện giai đoạn 2014-2019; Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Huyện ủy - HĐND-UBND  huyện và các xã, thị trấn trong việc thực hiện Quyết tâm thư và Chương trình hành động của Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số của huyện lần thứ 2 năm 2014. Đồng thời xây dựng phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để thực hiện Quyết tâm thư  và Chương trình hành động của Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số của huyện lần thứ 3 giai đoạn 2019-2021.  Do vậy, tại cuộc họp các đại biểu đã tham gia đóng góp vào nội dung chương trình tổ chức đại hội, các hoạt động của đại hội, bàn bạc thống nhất các phương án phân bổ đại biểu, phân công nhiệm vụ, công việc cho từng thành viên Ban tổ chức và các tiểu ban giúp việc… Trên cơ sở nhiệm vụ được giao các thành viên sẽ chủ động hoàn thành trước thời gian quy định, để góp phần  cho Đại hội các Dân tộc thiểu số huyện Định Hóa lần thứ 3 năm 2019 được tổ chức trang trọng, an toàn, tiết kiệm và đạt kết quả cao./.

T/h: Quế Chi (Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thông)Thống kê truy cập

Đang truy cập:1797

Tổng truy cập: 244253