Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Công bố công khai Đồ án điều chỉnh Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Bộc Nhiêu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

20-10-2021 15:10